Warsztaty dla twórców i branży kreatywnej dotyczące ponownego wykorzystania zbiorów cyfrowych

23 Listopada 2018, 11:00-14:00 (Piątek)

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Warszataty reUSE zbiorów cyfrowych dla branży kreatywnej ReUSE zbiorów cyfrowych w branży kreatywnej

Warszataty reUSE zbiorów cyfrowych dla branży kreatywnej

23 Listopada 2018, 10:00 20,00 zł

UPIÓR inspiruje - warsztaty; zbiory cyfrowe dla twórców i branży kreatywnej; prow. Łukasz Kozak, Krzysztof Siewicz

Zaprezentujemy projekt UPIÓR - ludowa demonologia dla kreatywnych

Jak odróżnić strzygonia od wieszczego? Jak pozbyć się z chaty odmieńca lub zneutralizować upiora? Jak wytropić zmorę lub uwolnić od klątwy wilkołka? A wreszcie: jak znaleźć niewyczerpane źródła polskich i słowiańskich wierzeń ludowych, które można od razu wykorzystać we własnej kreatywnej pracy? Projekt : Upiór to pierwsza inicjatywa mająca na celu zebranie polskiej ludowej demonologii przekazanej w źródłach od pierwszych przekazów polskich i łacińskich, przez oświeceniowe pisma polemiczne, romantyczny renesans sił nadprzyrodzonych, aż po klasyków polskiej etnologii XIX i XX wieku.

Projekt to nie tylko próba przywrócenia zapomnianej, odrzucanej i często deformowanej ludowej mitologii i świata wyobraźni obecnego jeszcze kilka pokoleń temu. To także potężna dawka materiałów dla wszelkich działań twórczych: od gier komputerowych, przez ilustracje po scenariusze i fabuły.
Dodatkowo wyjątkową zaletą jest status prawny materiałów: wszystkie należą do domeny publicznej, więc można korzystać z nich w dowolny sposób, za darmo i bez ograniczeń. Na warsztatach dowiecie się jak legalnie czerpać z domeny publicznej. 

Będziemy odpowiadali na następujące pytania:

  • Jak odróżnić utwory nieobjęte prawem autorskim od ich współczesnych chronionych opracowań?
  • Czy i w jakim zakresie można czerpać (np. cytować) ze współczesnych interpretacji kultury?
  • Jak pozyskiwać do tzw. "ponownego wykorzystania" zasoby z bibliotek, muzeów i archiwów?
  • Jak chronić własne pomysły na gry lub inne projekty wykorzystujące domenę publiczną?
  • Jaką przyjąć politykę licencyjną i jak zarządzać prawami w projekcie
Prowadzący:

Łukasz Kozak: Mediewista, ekspert od technologii i mediów. Twórca najpopularniejszych w sieci przeglądów zbiorów zdigitalizowanych ( m.in. Discarding Images i Stare obrazki ze zwierzętami). Autor promocyjnego sukcesu Polony z lat 2013-2015 (nominacja do nagrody "Gwarancje Kultury" 2015). W Programie 2 Polskiego Radia, współprowadzi pierwszą polską audycję mediewistyczną Kryzys wieku średniego. Autor licznych prac naukowych i popularyzatorskich, recenzent wykonań i nagrań muzyki dawnej, wykładowca. Związany z Biblioteką Narodową, ściśle współpracuje z Pracownią Rozwoju Polony przy tworzeniu nowych rozwiązań dla bibliotek cyfrowych.

Krzsztof Siewicz: Doktor nauk prawnych i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Certyfikowany mediator według Porozumienia Bez Przemocy. Jest koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska, w ramach której organizuje m.in. największą w Europie konferencję poświęconą społecznym i ekonomicznym aspektom prawa autorskiego - CopyCamp. Będąc koordynatorem prawnym Creative Commons Polska przygotował polskie wdrożenie wersji 3.0 licencji CC.

Regulamin

1. Bezpłatna rezygnacja z kursu możliwa jest do dnia 20. listopada 2018 roku. Rezygnacja po tym terminie skutkować będzie koniecznością uiszczenia pełnej opłaty. Ewentualną rezygnację należy zgłosić mailem na adres karina.rojek@ikm.gda.pl;

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizacji kursu w przypadku nie zebrania się odpowiedniej grupy uczestników - minimum 10 osób. Jednocześnie Organizator gwarantuje zwrot kosztów osobom, które opłacą udział w kursie.

3. Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu Evenea: (start zapisów 18. października 2018) i trwają do 23. listopada 2018 lub do wyczerpania miejsc.

4. Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 20 zł (z VAT)

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty pomniejszonej o VAT - w takim przypadku należy przesłać na adres karina.rojek@ikm.gda.pl skan podpisanego i wypełnionego oświadczenia.

5. Uczestnictwo w kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu. Podczas kursu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) -samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia na szkolenie organizowane przez IKM, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji szkolenia, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wyrażenia niniejszej zgody. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat uprawnień zostały opisane w polityce prywatności. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj: http://ikm.gda.pl/polityka-prywatnosci-ikm Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w w/w kursie.

gif przygotowany by https://digitalcultures.pl/hybridizer/


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku wydarzenia Gdańsk